Achtergrond

Programma Digitaal Zuid-Holland

Digitalisering verandert onze economie en samenleving in hoog tempo. Het biedt veel voordelen en draagt bij aan brede welvaart. Tegelijkertijd zijn er ook uitdagingen, zoals zorgen dat iedereen meekomt in de transitie en het risico van cybercriminaliteit. ​

In de toekomst hebben digitale technologieën steeds meer invloed op onze manier van werken en leven. Provincie Zuid-Holland speelt in op huidige verandering en kijkt vooruit naar de toekomst.

Dit doen we door het realiseren van goede digitale randvoorwaarden. Zodat alle bedrijven in Zuid-Holland meekomen en dat zij kunnen profiteren van de digitale transitie. Daarnaast zien we toe op de maatschappelijke en ethische waarden. ​

Digitaal MKB

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) is de basis van de Zuid-Hollandse economie. Het is de grootste werkgever, heeft een belangrijke maatschappelijke functie en houdt dorpen en steden levendig. Ondanks deze belangrijke functie kent het mkb uitdagingen, zoals digitalisering. Provincie Zuid-Holland wil het mkb hierin ondersteunen, om samen te werken aan een toekomstbestendig Zuid-Holland.

Het mkb is divers, en daarmee ook het niveau van digitalisering. Er zijn naast digitale koplopers ook ondernemers die  moeite hebben om digitalisering toe te passen. Redenen zijn gebrek aan tijd, geld of kennis.

In de provincie Zuid-Holland zijn daarom veel initiatieven gestart om het mkb te ondersteunen in de digitale transitie. Echter mist er overzicht en weten mkb’ers vaak niet waar te starten.

Website Digitaal MKB

De website Digitaal MKB geeft overzicht in alle digitaliseringsinitiatieven voor Zuid-Hollandse mkb’ers. Variërend van landelijke, provinciale en lokale initiatieven.

Met dit platform helpen wij vertegenwoordigers van het mkb (ondernemersnetwerken, brancheorganisaties of lokale samenwerkingen) om lokale mkb’ers van de juiste informatie te voorzien.