Cookies en Privacyverklaring

Toelichting cookies

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Provincie Zuid-Holland gebruikt cookies om het surfgedrag van bezoekers te meten zodat zij op basis van deze informatie haar site kan verbeteren. Daarnaast worden er cookies gebruikt om voorkeuren van bezoekers te onthouden zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de grootte van het lettertype.

Geen persoonsgegevens
Cookies bevatten alleen een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet door de provincie gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren.

Google Analytics (webstatistieken)
Provincie Zuid-Holland maakt gebruik van “Google Analytics”. Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Deze service geeft de provincie inzage in het bezoek aan haar websites. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Om deze gegevens te verzamelen worden meerdere cookies op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatst. Meer informatie over deze cookies vindt u op de site van Google Analytics(verwijst naar een andere website) (Engelstalig).

Bezwaar
Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Bij een bezoek aan een van onze websites wordt u de mogelijkheid geboden om het plaatsen van cookies te weigeren. Het niet accepteren van cookies kan echter gevolgen hebben voor het functioneren van onze websites. Via de instellingen van uw browser kunt u cookies ook volledig uitschakelen. Meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies vindt u op de website van het Nationaal Cyber Security Centrum(verwijst naar een andere website). Meer informatie over cookies en het uitschakelen daarvan, is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens(verwijst naar een andere website).

Privacyverklaring

De provincie Zuid-Holland hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom gaan we zorgvuldig om met uw gegevens. Hoe we omgaan met uw gegevens staat in onze privacyverklaring.

Naar aanleiding van de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben we onze privacyverklaring aangescherpt. U vindt de nieuwe versie van deze verklaring op deze webpagina.

De provincie Zuid-Holland (provincie) is onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Op deze beleidsterreinen maakt de provincie beleid. Ze beheert en onderhoudt cultureel erfgoed en monumentenzorg en verleent subsidies en ontheffingen. Door de aard van deze wettelijke en publieke taken verwerkt de provincie persoonsgegevens.

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat de provincie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uiteraard houdt de provincie zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de provincie van u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze) verwerkt in het kader van haar dienstverlening.

U heeft er recht op dat de provincie zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens
Het is mogelijk dat de provincie voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, zoals voorgaand omschreven, persoonsgegevens van u verwerkt. Als u een aanvraag indient of melding maakt bij, een dienst of product afneemt van, u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of evenement, contact opneemt met of een bezoek brengt aan de provincie verwerken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres om u goed van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden alleen volgens deze privacyverklaring verwerkt, dus op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen. Wij verwerken en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening aan u.

De website van de provincie kan links naar websites van derden bevatten. De provincie is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden