Risicoklassen indeling Digital Trust Center

De Risicoklasse-indeling is een risicoclassificatiemodel voor het midden- en kleinbedrijf. Aan de hand van 11 vragen wordt een inschatting gemaakt hoe groot het risico is op een cyberincident. Na afloop ontvangt de onderneming een inventarisatie van beveiligingsmaatregelen.

Inhoud regeling

Voorwaarden