MIT-Haalbaarheidssubsidie

Betreft een subsidie voor haalbaarheidsprojecten om de technische en economische risico's van een voorgenomen innovatieproject in kaart te brengen.

Inhoud regeling

Voorwaarden